ลงโฆษณาที่นี่ แสดงผลชัดเจน ทั้งใน PC และ SMARTPHONE ทุกประเภท

เพ็ดชะค้อดอทคอม : บทความล่าสุด

เพ็ดชะค้อดอทคอม : เว็บพันธุ์ใหม่ของเพชรบูรณ์

หากบทความที่ลงนี้ผิดพลาดประการใด หรือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์จากที่ใด ทางทีมงานของ "สว่างเว็บ" ต้องกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ พร้อมทั้งยินดีแก้ไขบทความให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้สามารถติดต่อแก้ไขบทความได้ตลอดเวลาที่ Tel.083-738-0801 หรือ Line ID : prem726  หรือ email: houston726@hotmail.com 

sawangweb logo2 2015